"A te szczury wożyły ze sztyrnoście kilo..."

Pierwszoklasiści wybrali się na wycieczkę do Zabrza, żeby…