"U górnika w doma je szykowno żona - do klachow je skoro, do roboty - choro" ;)

Jak zawsze na początku grudnia obchodzimy Barbórkę…