Zawsze niech będzie słońce!

Pogoda nie jest jeszcze zbyt łaskawa, ale każde „okno pogodowe” wykorzystujemy na zajęcia w plenerze! Cieszymy się wzajemnie ze swojej obecności! Dobrze znów być razem w szkole!