Maska, garda, punta...

Z abecadłem szermierki mogli się zapoznać…