Z poślizgiem...

Nie było dane nam zorganizować Turnieju Małych Arcymistrzów…