2 października 2020 – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Pamięciowo, wzrokowo czy śpiewając – niezależnie od tego, w jaki sposób dzieci uczą się tabliczki mnożenia, ważne, żeby ćwiczyły jej znajomość. Przygotowania do tak ważnego święta pokazali nasi uczniowi klas czwartych, szóstych i siódmych, którzy odpowiednio ułożyli rymowanki związane z tabliczką mnożenia oraz plakaty z informacjami o początkach tabliczki mnożenia, niestety w tym roku z powodu pandemii w salach klasowych naszej szkoły. Uczniowie na lekcjach matematyki w klasach II-III oraz VI-VII uczcili to święto, sprawdzając swoje umiejętności w szybkim posługiwaniu się tabliczką mnożenia, pisząc krótkie prace. Odbyła się także zabawa-konkurs dla wszystkich z tabliczką mnożenia: „Kto zapisze najwięcej działań i uzupełni je poprawnie?”. Dziękujemy Paniom – Kindze, Agnieszce i Iwonie za tak wielkie zaangażowanie.