Ważny element...

Kilka lat temu, rok temu, czy nawet kilka tygodni temu... To…