Zwinni, skoczni, gibcy…

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich „zastanych” w okresie przerwy szkolnej – uczniowie i uczennice Niepublicznej SMS!