Zwinni, skoczni, gibcy...

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich "zastanych"…