I tak dobrze i tak też!

Z działki pozdrawia wszystkich uczniów i nauczycieli…