Natasza w kwiatach

Balkon Nataszy objawił się nam w kwiatach…