A long time ago, in a galaxy far, far away...

Zanim w zeszłym tygodniu rozpoczął się nasz przymusowy…