Nasi angliści!

Dyktando „Helen Doron” ma na celu pokazać poziom zaawansowania…