Było πęknie!

14 marca świętowaliśmy w szkole liczbę π. Już od kilku…