Czytamy! 

Choć w tym roku odbyła się IV edycja ogólnopolskiego…